ห้องเรียนรัฐสวัสดิการ

หลักสูตรรัฐสวัสดิศึกษาในโลกภาพยนต์

การทำความเข้าใจรัฐสวัสดิการไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดในคลาสเรียนนี้ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจเรื่องรัฐสวัสดิการผ่านภาพยนต์ ซึ่งเป็นภาพยนต์ที่มาจากหลากหลายประเทศ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจและแนวคิดการวิเคราห์ในบริบทประเทศที่แตกต่างกัน

 

คอร์สเรียนมีเป้าหมายให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจรัฐสวัสดิการในเชิงทฤษฎีที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานในการเรียนคอร์สเรียนดังกล่าว

เข้าเรียนได้ฟรี

เรียนรู้เรื่องรัฐสวัสดิการได้ทุกที่ทุกเวลา

เนื่องด้วยประเด็นในเรื่องรัฐสวัสดิการได้ถูกพูดถึงในสังคมมากขึ้นและถูกสื่อสารออกมาในหลายช่องทาง แต่ทฤษฎีแนวคิดว่าด้วยประเด็นดังกล่าวนั้นยังถูกสื่อสารออกมาอย่างกระจัดกระจายเป็นเพียงแค่งานวิจัยในวงวิชาการและเพียงข่าวสารตามสื่อต่าง ๆ เท่านั้นและยากต่อการทำความเข้าใจอย่างเต็มที่สำหรับคนทั่วไป 

นี่เองทางศูนย์วิจัยเห็นว่ารัฐสวัสดิการเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเข้าถึงได้ละรับรู้ร่วมกัน อีกทั้งภายใต้ระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหม่ที่ข้อมูลการรับรู้ถูกนำเสนออย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิง สื่อการเรียนรู้ ข่าวสารต่าง ๆ ที่มีมากเกินไม่เป็นระบบและข้อมูลที่ล้นเกิน การมีหลักสูตรที่มีความมั่นคงชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่เอกสารหรือบทความประกอบความรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจรัฐสวัสดิการอย่างถ่องแท้ 

คัดสรรเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เข้ามาเรียนซ้ำได้ไม่จำกัด

หยุดพักและกลับมาเรียนได้เสมอ