ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการ

พื้นที่ของการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐสวัสดิการ

พันธกิจของศูนย์

จากเงื่อนไขการขยายตัวของลัทธิเสรีนิยมใหม่        ได้ก่อให้เกิดการขูดรีดแบบล้นเกิน การสร้างระบบ Workfare เพื่อให้ปัจเจกชนรับผิดชอบชีวิตตัวเอง การขยายตัวของกลุ่มทุนการเงินและการบริการใน    รูปแบบทุนข้ามชาติได้ทาให้สินค้าและบริการต่าง ๆ  ที่พึงเป็นสิทธิของมนุษย์ภายใต้ระบบประชาธิปไตยสมัยใหม่ กลายเป็นสิ่งที่ปัจเจกชนต้องรับผิดชอบเองไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การรักษาพยาบาล เงินหลักประกันบำนาญต่างๆ กลับถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นสินค้าราคาสูง และต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้มันมา แต่ในทางตรงกันข้ามภายใต้ตรรกะการแข่งขันแบบเสรีกลับสร้างเงื่อนไข การผูกขาดและข้อยกเว้นสาหรับคน 1% ที่เป็นผู้กาหนดเงื่อนไขความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมือง โลกที่ไม่มี

บทความ

organized-labor-strike-gettyimages-628603528
การต่อสู้ของขบวนการแรงงาน
“ขบวนการแรงงาน” (Labor movement) คงเป็นคำที่ใครหลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้าง แต่ไม่ได้เข้าใจถึงการมีอยู่และความสำคัญของขบวนการแรงงาน...
Read More
บัตร
ความสำคัญของรัฐสวัสดิการ
ในยุคที่ประเทศไทยคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในประเทศค่อย ๆ ถดถอยลงเรื่อย ๆ แต่รัฐบาลกลับไม่คิดให้ความสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง...
Read More
ไร้รัฐสวัสดิการ
เด็กจบใหม่กับชีวิตหลังพ้นรั้วมหาลัยในประเทศที่ไร้รัฐสวัสดิการ
ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาคงจะเป็นช่วงที่นักศึกษาจบใหม่หลายคนรอคอยนั่นคือ “การรับปริญญา” ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญะบางอย่างสำหรับการจบการศึกษาอย่างเป็นทางการ...
Read More

หลักสูตรออนไลน์สำหรับทุกคน

ABOUT US

"การเกิดขึ้นของรัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจรนั้น ช่วยสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้เกิดขึ้นได้"

เพราะรัฐสวัสดิการนั้นเกิดจากความต้องการของประชาชนที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หาใช่ความสงสารจากชนชั้นปกครองหรือเหล่านายทุนที่ยอมจ่ายภาษีแพ้ ผู้คน 99 % ของประเทศจะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายรัฐสวัสดิการ